Omgevingsberaad Waddengebied – bedrijfsfotograaf Terschelling

Als bedrijfsfotograaf op Terschelling mag ik vandaag de leden van het Omgevingsberaad Waddengebied op de foto zetten.
Zij wilden graag heldere foto’s met kleur op een rustige achtergrond. De foto’s zullen worden gebruikt op de website van het beraad.

bedrijfsotograaf terschelling bedrijfsotograaf terschelling bedrijfsotograaf terschelling bedrijfsotograaf terschellingbedrijfsotograaf terschelling bedrijfsotograaf terschelling bedrijfsotograaf terschelling

bedrijfsfotograaf
50 jaar West Aleta Singers

De West Aleta Singers van Terschelling vierden hun...